Around the Black Moon | Около черната луна

Почти целият звезден небосклон, събран в една снимка. Панорама, съставена от 13 отделни снимки.

Around the Black Moon | Около черната луна

Around the Black Moon | Около черната луна

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

one × 2 =