The South Wind | Южният вятър

The South Wind | Южният вятър

The South Wind | Южният вятър

“Вятърът излиза от морето, излиза с бурни дъждове, с полярни видения и мрачни гласове, заплетени в пяната, напада брега и до безкрай се катери по хълмовете, преследвайки сам себе си. Бурите кървят и налитат върху мене; ниските облаци плачат в прозорците и ме блъскат в лицето, когато ходя или яздя. От морето също така излизат самотните дни и се изкачват по хълмовете; това са кратки, бледи, досадни дни, които сякаш бързат да достигнат върховете и да се изтъркалят към бездънната пропаст на дните.”

Марио Арегиш
“Южният вятър”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

20 − 9 =