Котка върху студен ламаринен варел | Cat on a Cold Tin Barrel
Понякога пътуванията с фотографска цел ни подаряват изключително интересни моменти… 😉

 

Котка върху студен ламаринен варел | Cat on a Cold Tin Barrel

Котка върху студен ламаринен варел | Cat on a Cold Tin Barrel

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

eight + 4 =