Self portrait - reflecting

Self portrait – reflecting

Contact | Връзка (български)

Part of my time, I am in Sofia, Bulgaria, working on few interesting and challenging photographic projects. I also travel a lot, travel photography is a passion of mine. However, I am always open to new ideas, accomplished either in a team or by myself. I am looking forward to work with you! 😉

Check out below few of my self-portraits.

Here are few ways to contact me:

Contact

More by me:

nTOPAZ: nTOPAZ is a global artists place where creative work is rewarded in a modern way

STEEM: My profile on the favorite content-oriented STEEM block-chain, where I get rewarded for sharing my works and my passion

Здравейте!

През повечето време съм в София, обикновено работейки над интересни и предизвикателни фотографски проекти. Също така, обожавам да пътувам, фотографирането на нови места, хората там и обичаите им, е моя страст. Разбира се, винаги съм отворен към нови фотографски идеи, от обмислянето до осъществяването им – както в екип, така и самостоятелно. Ще се радвам да работим заедно! 😉

Вижте няколко начина да се свържете с мен по-горе.

На тази страница виждате и няколко мои автопортрета. 😉

Me, myself and I, during a photo journey in Serbia in September 2015

Me, myself and I, during a photo journey in Serbia in September 2015

Self portrait in Iceland

Self portrait in Iceland

Contact

Me, at night in Iceland, August 2016