Това е кратък списък на фотографските услуги, които предлагам. Моля свържете се с мен, ако търсите нещо, което не виждате в списъка тук.

1. Портретна фотосесия (деца*, възрастни, двойки, семейства*), арт фотосесия, модна фотосесия, будоарна фотосесия/еротична фотосесия, бизнес фотосесия

Старт
 • 1 час в наето за целта фотографско студио или навън
 • базова фотографска обработка на всички фотографии (цветови баланс, контраст и острота)
 • уеб галерия за избор на фотографии, защитена с потребителско име и парола (при необходимост)
Плюс
 • 2 часа в наето за целта фотографско студио или навън
 • базова фотографска обработка на всички фотографии (цветови баланс, контраст и острота)
 • уеб галерия за избор на фотографии, защитена с потребителско име и парола (при необходимост)
 • подготовка и експорт на пакет от подбрани фотографии в качество за печат

 

* При заснемане на деца под 18 години, задължително се попълва декларация за информирано родителско съгласие, чиято цел е да гарантира спазването на правата на детето и родителите/настойниците/попечителите му при видео- и/или фото- заснемане.

** Възможно е допълнително художествено финално обработване на фотографиите от фотосесията.

*** Всеки час над включените в пакета на фотосесията се договаря допълнително.

Нормалното време за предаване на уеб галерията и готовите фотографии е десет дни. Възможно е договаряне и на експресно предаване на крайните продукти.

Всяка от добавените услуги в пакети “Плюс” и “Пълен” може да бъде добавена към по-ниско ниво пакет.

Примерни портретни снимки…

 

2. Професионално заснемане на Ваше събитие (лично или корпоративно)

Час
на час
 • базова фотографска обработка на всички снимки (цветови баланс, контраст и острота)
 • уеб галерия за избор на снимки, защитена с потребителско име и парола (при необходимост)
Плюс
полуден
 • базова фотографска обработка на всички снимки (цветови баланс, контраст и острота)
 • уеб галерия за избор на снимки, защитена с потребителско име и парола (при необходимост)

 

3. Фотография на продукти и места (концепция, планиране, заснемане и пост-обработка на едиториал фотографии за Ваш продукт или място)

Запитване

 

4. Дизайн, организиране, провеждане на фотопленери и фотографски пътувания с обучителен характер, според Вашите нужди

Запитване

 

5. Дизайн, организиране, провеждане на фотографски ателиета (уъркшопи, работилници), според Вашите нужди

Запитване

 

6. Индивидуални фотографски консултации и обучения (в най-подходящата за Вас форма: коучинг, менторинг или фасилитиране)

Запитване

 

7. Обучения по Adobe Lightroom

Дизайн, планиране и осъществяване според Вашата необходимост и ниво на знания. Пример: Еднодневно практическо обучение на група до 10 човека, 5 нормални учебни часа с почивки между тях, включени са наем на помещение, кафе и минерална вода.

Запитване

 

8. Планиране и осъществяване на фотографски проекти със социална насоченост

Запитване

8¼. Дизайн, художествено оформяне и изработване на фотографски книги, фото календари, фотографски подаръци, принт на канава – от снимките до крайния продукт

Пример за фотографска книга…

 

Запитване

 

8½. Пост-обработка на заснети от Вас снимки с лицензиран софтуер – Adobe Lightroom & Adobe Photoshop

Запитване