Seven months of Sun | Седем месеца слънце

Seven months of Sun | Седем месеца слънце

Seven months of Sun trajectory curves scanned pinhole analog Solarography taken in my neighborhood from August 2017 until February 2018

Седем месеца от траекторията на слънцето, сканирана пинхол аналогова фотография или “соларография”, снимана в района, където живея, в периода август 2017 г. – февруари 2018 г.

 

Seven months of Sun | Седем месеца слънце

Seven months of Sun | Седем месеца слънце

© Damian Hadjiyvanov, Light Captured
Дамян Хаджииванов – експериментатор със светлина | Pro photographer & visual artist

Налични са версии на фотографиите с голям размер и високо качество за продажба. Моля, свържете се с мен за заявка. Благодаря!
High quality big size versions of the photographs are available for sale. Please contact me to send your requests. Thank you!

Ако това, което виждате, Ви харесва, моля, споделето го! Благодаря!
If you like this publication, please share it! Thank you!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

one × two =